UGOVORNI IZVOĐAČI
 

 

 

 

 

 

 

 

Spisak ugovornih izvođača  Print::Pravilnik UGI Print::Spisak UGI

Spisak servisera gasnih aparata koji su završili

„Opći kurs za servisere gasnih aparata“   Print::Spisak ovlaštenih servisera

 
Važeća lista ugovornih izvođača Registar odobrene opreme  
R.br. NAZIV FIRME VLASNIK ADRESA TELEFON DATUM UGOVORA  RPI RPII RPIII
1. S.O.R. "AVDIĆ" AVDIĆ AMEL BJELAVE, 121

033-207-200

061/268-710

23.12.2010 DA NE NE
2. SZD "TERMONT " MURIĆ AMIR SAFETA HADŽIĆA, 123 061-191-091 23.12.2010 DA DA NE
3. MONTEKS FORTO ASIM SARAČ ISMAILOVA, 61 061-157-434 23.12.2010 DA DA NE
4. SUR "SANIT-TERM" BEĆAREVIĆ MAHIR AZIĆI, 38 061-222-930 23.12.2010 DA NE NE
5. "STUDENAC-TRADE" d.o.o. Sarajevo LONČARIĆ JASMIN i KADIĆ HAJRUDIN SAMIRA ĆATOVIĆA KOBRE, 13/I 061-740-550 23.12.2010 DA DA NE
6. "E+E+E-ENERGY" d.o.o. Sarajevo HADŽIJUSUFOVIĆ ENVER HAMIDA SVRZE, 8 061-260-420 23.12.2010 DA DA DA
7. ELKOMONT d.o.o. BARAKOVAC ENES SOUKBUNAR, 48 033-222-443 23.12.2010 DA DA DA
8. "MOUNTAIN" d.o.o. Sarajevo MACULJI AMIRA  i HUKIĆ ENSAR DŽEMALA BIJEDIĆA, 162 033-770-320 23.12.2010 DA DA DA
9. EGW INŽINJERING  d.o.o. AGANOVIĆ SEAD BLAŽUJSKI DRUM, bb 033-627-997 23.12.2010 DA DA DA
10. IP INŽINJERING d.o.o. Sarajevo PORAČANIN IMER IGMANSKA, 1 061-555-868 23.12.2010 DA DA DA
11. NESING d.o.o. NESLAN ELDIN VELIKIH DRVETA, 1 033-452-749 23.12.2010 DA DA DA
12. TEPI INŽINJERING  d.o.o. DUGONJIĆ DRAGO MILANA PRELOGA, 27 061-156-474 23.12.2010 DA NE NE
13. SINTAL d.o.o. SINANOVIĆ TALE HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA, 7-B 061-145-422 23.12.2010 DA DA NE
14. GARANT d.o.o. ŠAHMAN ANES M.M. BAŠESKIJE, 63/20 061-482-488 23.12.2010 DA DA DA
15. "MONTER" S.Z.R. DŽINOVIĆ ŠABAN KASIMA HADŽIĆA, 91 061-165-268 23.12.2010 DA DA NE
16. ERGAS d.o.o. DAUTOVIC FERID HUSREFA REDZICA, 10 033-208-000 23.12.2010 DA DA DA
17. UNIS-ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo PAŠIĆ ADIL ZMAJA OD BOSNE, 14 033-222-820 23.12.2010 DA DA DA
18. CLIMA-TRADE d.o.o. GAČANOVIĆ AKIF DŽEMALA BIJEDIĆA, 301 761-490 23.12.2010 DA DA DA
19. UNIS FAGAS d.o.o. GRADAŠČEVIĆ SEAD RAJLOVAČKA, bb 033-235-395 23.12.2010 DA DA DA
20. PLIN THERM d.o.o. SARAJEVO TOMAŠEVIĆ ŽELIMIR LA BENEVOLENCIJA, 6 216-797 23.12.2010 DA DA DA
21. UNIONINVEST d.d. Sarajevo GABELA FARUK GRBAVIČKA, 4 033-567-410 23.12.2010 DA DA DA
22. SAKOM-GEA d.o.o. SULJAGIĆ MEHMED JOSIPA VANCAŠA, 10 663-289 23.12.2010 DA NE NE
23. S.Z.R. "GRIJANJE" Visoko HADŽIĆ MIRSO FERHATOVIĆA, 14 061-932-730 23.12.2010 DA DA NE
24. O.D. "MM" MRŠIĆ MIROSLAV NIKOLE ŠOPA, 107 061-819-375 23.12.2010 DA DA NE
25. EL-TE3 d.o.o. HASANEFENDIĆ ABDULAH GORAŽDANSKA, 3 033-719-700 24.12.2010 DA DA DA
26. ERDGAS INŽINJERING d.o.o. ADILAGIĆ DARKO DOLA, 2 061-147-775 23.12.2010 DA DA NE
27. EPISMONT d.o.o. PRŠEŠ NUSRET ESADA PAŠALIĆA, 10 033-458-196 24.12.2010 DA DA NE
28. ALIANS 3A COMPANY d.o.o. ĆOROVIĆ TAIB HIVZI BJELAVCA br.96,  061-100-322 24.12.2010 DA DA DA
29. EL-MI TERM TABAK SADIK MALA BERKUŠA, 40 061-144-279 24.12.2010 DA DA NE
30. CENTRAL-PLIN ČAMDŽIĆ RAMIZ BREZANSKA, 101 033-672-359 24.12.2010 DA DA NE
31. TISA-PROMET d.o.o. Hadžići DUPOVAC REDŽO HADŽELI  HADŽIĆI, 99 061-190-933 24.12.2010 DA DA NE
32. S.Z.R. RAMIĆI RAMIĆ HALIM GRADA BOBOVCA, 22 033-465-459 24.12.2010 DA NE NE
33. AS-GAS O.D. GRELJO AMIR T.C. VOJNIČKO POLJE,  061-156-094 24.12.2010 DA NE NE
34. HEJZING S.Z.D. HALVADŽIJA ESAD VITKOVAC, 89 033-691-280 24.12.2010 DA DA NE
35. O.D. "HODOVIĆ-GPV" HODOVIĆ ŠERIF GRADAČAČKA, 10 061-469-815 24.12.2010 DA NE NE
36. "TOPLOTNI SISTEMI" d.o.o. HAMZIĆ ASMIR BRAĆE MULIĆA, 75 061-167-727 24.12.2010 DA NE NE
37. S.Z.R. "BAKE" BRUTUS BAJRO PRVE BOŠNJAČKE BRIGADE, 32 033-514-070 24.12.2010 DA NE NE
38. "NESA" S.Z.D. BAJRAMOVIĆ SEJDAN POTURŠEHIDIJINA, 21 061-136-461 24.12.2010 DA NE NE
39. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o. HODŽIĆ ZIJAD PLANDIŠTE, 14 033-774-450 05.01.2010 NE NE DA
40. TERMO-MONT HAJDAR DŽEVAD ALIPAŠINA, 169 061-172-771 11.01.2011 DA NE NE
41. DH MONT DOVADŽIJA MIRSAD BREKA, 81 061-157-401 11.01.2011 DA NE NE
42. TEMOS d.o.o. Sarajevo PUŠKA AZIZ SALKA LAGUMDŽIJE, 13 062/334-045 16.04.2012 DA DA NE
43. TERMOMEPROS d.o.o. ADILA REDŽIĆ TVORNIČKA, 6 033-625-636 18.01.2011 DA DA DA
44. TPI O.D. MUMINOVIĆ ALMIR ADEMA BUĆE, 339 061/529-929 01.01.2011 DA DA DA
45. "KJKP TOPLANE-SARAJEVO" d.o.o.   SEMIRA FRAŠTA, 22 033/450-030 18.04.2011 NE NE DA
46. "SZR TOPLOVOD" ĆUREVAC IRFAN SEDRENIK, 36 061/132-729 21.04.2011 DA DA NE
47. "ENERGOMONT-KOMERC" d.o.o. RAMIĆ SEAD NOVI REZERVOAR, 30 061/143-024 06.05.2011 DA DA NE
48. "METAN-SERVIS" O.D. TINJAK DAMIR ADEMA BUĆE, 231 061/214-420 10.05.2011 DA DA NE
49. "ENERGOGAS d.o.o. DELJANIN EDISA MERHEMIĆA TRG, 10

033/444-228;

061/159-319

10.05.2011 DA DA NE
50. "ING-PROJEKT-MONTAŽA"S.O.D. ALAGIĆ SLOBODAN ENVERA ŠEHOVIĆA, 16 061/146-147 31.12.2010 DA DA NE
51. SZD "MIKI" VELJAN SMAJO HAMEDA BULJUBAŠIĆA, 21 061/156-779 28.12.2010 DA DA NE
52. "ŠENN" d.o.o. Sarajevo ZORONJIĆ NERMINA HOŠIN BRIJEG, 82-a 061/199-862 28.12.2010 DA DA NE
53. "ZD HVAC" JUSIĆ ALDIN MALI SOUKBUNAR, 5 061/865-076 10.11.2011 DA DA NE
54. "EMINA" d.o.o. ŠABIĆ SEAD B. MAHALA, 41 061/153-402 03.07.2012 DA DA NE
55. "SZR PLINSKI SERVIS" DURAKOVIĆ ŠEFKIJA GRADAČAČKA, 100 061/170-261 17.08.2012 DA DA NE
56. "ITG" d.o.o. GRIZELJ TEO HIFZI BJELAVCA, 3 033/468-267 06.09.2012 DA DA DA
57. "GRIZELJ" d.o.o. Sarajevo GRIZELJ TOMISLAV NIKOLE ŠOPA, 48 033/453-321 06.09.2012 DA DA DA
58. "VmS group" d.o.o. Sarajevo AJANOVIĆ MUHAMED NEDIMA FILIPOVIĆA, 12 033/717-171 03.12.2012 DA DA NE

 LEGENDA:

 Rječica DA (ili NE) ispod oznake radnog područja (RP I, RP II ili RP III) ukazuje koje poslove ugovorni izvođač može izvoditi, odnosno za koje poslove ugovorni izvođač ispunjava uslove po odredbama Pravilnika o uslovima i postupku zaključivanja Ugovora sa privrednim subjektima koji rade na izgradnji i održavanju dijelova gasnog sistema.

     RADNO PODRUČJE  I  ( RP I ) Postavljanje i održavanje gasnih instalacija u objektima za koje je predviđena montaža mjernog uređaja veličine ne većeg od G-6,  pri tiska do 100 mbar.
     RADNO PODRUČJE  II  ( RP II ) Postavljanje i održavanje gasnih instalacija u objektima kolektivnog stanovanja što uključuje postavljanje nemjerenog dijela gasne instalacije od ulaza u objekat do mjesta predviđenog za montažu mjernog uređaja ne većeg od G-6, pritiska do 100 mbar.
     RADNO PODRUČJE  III   ( RP III ) Postavljanje i održavanje gasnih instalacija u industrijskim i energetskim postrojenjima bez ograničenja veličine mjerača, nazivnog prečnika i pritiska, iza glavnog zapornog organa izuz­imajući uređaje za regulaciju pritiska i mjerenje.