E –račun, jednostavnija i sigurnija dostava računa.

KJKP Sarajevogas d.o.o. je uveo novu uslugu za korisnike prirodnog gasa tj. dostavu računa za utrošeni gas putem elektronske pošte (E-račun).

KJKP “Sarajevogas” d.o.o.

Dežurna služba 24/7

Hitni pozivi gluhih lica i prijem SMS poruka:061/487-787

E-mail za prijavu korupcije: prijavakorupcije@sarajevogas.ba

Provjeri račun

Provjerite svoj račun ovdje.

Posljednje novosti

Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne…

Otpajanje čeličnog gasovoda i demontaža PRS “Milkos”

Radnici KJKP “Sarajevogas” d.o.o Sarajevo izvode danas (24.03.2023.godine) radove koji obuhvataju otpajanje čeličnog gasovoda (8) bara i demontažu prijemno-regulacione stanice 83-41 čime više neće biti u funkciji. S obzirom na kompleksnost…

Baković: Uspješna sezona grijanja bez obzira na turbulencije na tržištu energenata

Dvije godine od dolaska nove Uprave i Nadzornog odbora u KJKP “ Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, bile su povod za razgovor sa direktorom Edisom Bakovićem koji nam je govorio o postignutim rezultatima u prethodnom periodu, ali i najavio nove…

Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale…

Čestitka

KJKP "Sarajevogas" d.o.o Sarajevo povodom obilježavanja 8.marta- Međunarodnog dana žena, upućuje iskrene čestitke! Sretan 8.mart!

Zrak je čist, sa otopljavanjem saobraćaj postaje dominantan izvor zagađenja

Usljed meteoroloških promjena koje karakteriše porast temperature, od jutros se bilježi značajan pad koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku na svim mjernim mjestima u Kantonu Sarajevo, zbog čega je ukinuta epizoda "Pripravnost",…

Anketa zadovoljstva kupaca

Ocjenite kvalitet usluge snabdijevanja prirodnim gasom.