Upute korisnicima prirodnog gasa

Sigurna i efikasna upotreba energenta

Pravilno korištenje prirodnog gasa, s aspekta bezbjednosti, je od posebnog interesa kako za svakog korisnika tako i za društvenu zajednicu. Zbog toga vas podsjećamo na vaše obaveze i poštivanje osnovnih pravila za sigurno korištenje prirodnog gasa.

Preuzmite Upute korisnicima prirodnog gasa.

Preuzmite Postupci u slučaju prisustva gasa u prostoru.

Preuzmite Prirodni gas – Zaštita okoliša i energijska efikasnost.

Preuzmite Kontrola gasnih kotlovskih postrojenja.