Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne…

Otpajanje čeličnog gasovoda i demontaža PRS “Milkos”

Radnici KJKP “Sarajevogas” d.o.o Sarajevo izvode danas (24.03.2023.godine) radove koji obuhvataju otpajanje čeličnog gasovoda (8) bara i demontažu prijemno-regulacione stanice 83-41 čime više neće biti u funkciji. S obzirom na kompleksnost…

Baković: Uspješna sezona grijanja bez obzira na turbulencije na tržištu energenata

Dvije godine od dolaska nove Uprave i Nadzornog odbora u KJKP “ Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, bile su povod za razgovor sa direktorom Edisom Bakovićem koji nam je govorio o postignutim rezultatima u prethodnom periodu, ali i najavio nove…

Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale…

Čestitka

KJKP "Sarajevogas" d.o.o Sarajevo povodom obilježavanja 8.marta- Međunarodnog dana žena, upućuje iskrene čestitke! Sretan 8.mart!

Zrak je čist, sa otopljavanjem saobraćaj postaje dominantan izvor zagađenja

Usljed meteoroloških promjena koje karakteriše porast temperature, od jutros se bilježi značajan pad koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku na svim mjernim mjestima u Kantonu Sarajevo, zbog čega je ukinuta epizoda "Pripravnost",…

Zbog zagađenja zraka, proglašena epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

,
Zbog zagađenja zraka, uzrokovanog rastom zagađujućih PM10 čestica, u Kantonu Sarajevo je proglašena epizoda "Pripravnost", uz primjenu interventnih mjera. Na svim mjernim mjestima u Kantonu, osim na lokalitetu Vijećnice, prosječne…

Čestitka

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke!   KJKP Sarajevogas d.o.o Sarajevo  

Kvalitet zraka je bolji: Podizanje inverzionog sloja, sunce i temperature pogoduju značajnom padu PM10

Zbog značajnog pada koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku tokom dana na svim mjernim mjestima u Kantonu Sarajevo, kao i najavljenih vremenskih prilika, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja…

U toku akcija: Korisnici koji aktiviraju e-račun, mogu osvojiti vaučer za korištenje beebee električnog romobila

, , ,
KJKP “Sarajevogas” d.o.o Sarajevo kao društveno odgovorna kompanija, kontinuirano radi na podizanju svijesti o prednostima korištenja e-računa i njegovog pozitivnog uticaja na očuvanje okoliša. Kako bismo doprinijeli smanjenju potrošnje…