Centri za
korisnike

Vaša veza s Sarajevogasom

Kontakt telefon (vezano za očitanje potrošnje gasa): 033/721 – 354; 721 – 353 ili na e-mail ocitanje@sarajevogas.ba (od 10:00-10:30 uposlenici koriste pravo na dnevni odmor)

Centar za komunalne usluge u ul. Envera Šehovića br. 14 je otvoren svakim radnim danom u terminu od 07.30 do 16.00 sati, te subotom u terminu od 08.00 do 14.00 sati

Centar za korisnike  u ul. Saliha H. Muvekita br. 5 je je Centar je otvoren svakim radnim danom u terminu od 07.30 do 16.00 sati
Odluka o ukidanju rada subotom u CZK – Muvekita

Centar za komunalne usluge u ul. Jošanička br. 80 je otvoren utorkom u terminu od 08:00 do16:00 sati i četvrtkom u terminu od 08:00 do 18:00 sati (za korisnike prirodnog gasa)

Centar za komunalne usluge u ulici Dobrinjske bolnice 15, Novi Grad je otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 07.30 do 16.00 sati

Centar za korisnike  u ul. Trg Fadile Odžaković Žute 4, Novo Sarajevoje otvoren svakim radnim danom u terminu od 07.30 do 16.00 sati

Centar za korisnike  u ul. Rustempašina 56, Ilidža je otvoren svakim radnim danom u terminu od 07.30 do 16.00 sati