Informacija o mogućnosti priključenja

U centrima za korisnike fizičko ili pravno lice podnosi zahtjev za izdavanje informacije o mogućnosti priključenja. Zahtjeve obrađuju i odobravaju stručna tehnička lica shodno važećim Zakonima i tehničkim propisima, poštujući propisane rokove za obradu zahtjeva. Podnosioci zahtjeva preko centara za kupce mogu dobiti sve informacije vezane za njegov predmet preko info pulta smještenog u Centru za kupce 1.

Zahtjev se dostavlja na obrascu link ZR-OU-00-25-01.

Obavezni prilozi uz zahtjev za izradu informacije o mogućnosti priključenja su:

1. Za stan u postojećoj zgradi kolektivnog stanovanja:

  • Dokaz o vlasništvu stana
  • Kopija katastarskog plana – 1 x original

2. Za objekte u fazi gradnje:

  • Kopija katastarskog plana – 1 x original
  • Urbanistička saglasnost (Lokacijska informacija)
  • Dokaz o vlasništvu – ZK izvod ili Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta (OV)
  • Arhitektonsko-građevinske podloge nacrti sa vanjskim uređenjem u ACAD-u na CD (za objekte kolektivnog stanovanja i kotlovnice)

3. Za postojeće samostalne objekte:

  • Kopija katastarskog plana – 1 x original
  • Dokaz o vlasništvu objekta – Odobrenje za građenje ili Rješenje o legalizaciji bespravno izgrađenog objekta ili ZK izvod
  • Arhitektonsko-građevinske podloge nacrti sa vanjskim uređenjem u ACAD-u na CD (za objekte kolektivnog stanovanja i kotlovnice)-poželjno, ali nije obavezno