Izgradnja unutrašnje gasne instalacije

Tek nakon preuzimanja ovjerene projektne dokumentacije i saglasnosti potencijalni kupac (investitor) može organizovati početak izvođenja radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije. Tada od uposlenika u centru za kupce dobiva listu ugovornih izvođača – preduzeća koja mogu izvoditi radove na izgradnji unutrašnje gasne instalacije (UGI) i upute o narednim koracima.

Sa liste ugovornih izvođača (preduzeća koja su prošla komisijsku provjeru i ispunjavaju propisane uslove) investitor po sopstvenom izboru angažuje ovlašteno preduzeće koje će vršiti izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije. Ovu uslugu pružaju i naplaćuju privredni subjekti – preduzeća koja imaju potpisan ugovor sa KJKP Sarajevogas.
Nakon dogovora sa investitorom odabrani ugovorni izvođač radova vrši Prijavu izvođenja radova, pristupa izvođenju radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije i po završetku izvođenja predaje Izjavu o završetku izvođenja sa zahtjevom za Prvo puštanje gasa.

Prijavu izvođenja radova ugovorni izvođač može poslati i putem faksa na broj +38733568123, a izvođenje radova na izgradnji UGI može započeti u vrijeme koje je naveo u Prijavi. U slučaju eventualne promjene planiranog termina za početak i izvođenje radova na izgradnji UGI, obaveza ugovornog izvođača je da o tome pismeno i blagovremeno obavijesti KJKP Sarajevogas.