Dimnjačarska
djelatnost

Spisak obrtnika i pravnih lica koja ispunjavaju opde i posebne uslove prema Odluci o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo br. 23/16).

FIRMA ADRESA OPĆINA TELEFON
D.O.O. „EKODIMNJAČAR“ Ramiza Salčina 2 Novi grad 061/276-414
O,R. „ N DIMNJAČAR“ Skendera Kulenovida 55 Vogošda 061/827-851
OR „ PLAMEN“ Kevrin potok 16 Centar 061/150-471
Z.O.D.D. „ DIMNJAK“ Nahorevska 95 Centar 061/484-322
061/883-279
063/340-322
OD „ TERMODIMNJAČAR“ Gandijeva 8 Novi grad 061/248-085
O.D. „ ODžAČAR“ Velešidi 58 Novo Sarajevo 061/275-061
O.D.D. ČADŽO“ Gornji Velešidi 184 Novo Sarajevo 061/276-454
O.D.D. „ EKOTERM Bulevar Meše Selimovida 75 Novo Sarajevo 061/156-434