KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo Trg Fadile Odžaković Žute 4, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 445 120
Fax: +387 33 445-525
E-mail: podrskakorisnicima@sarajevogas.ba

Radno vrijeme je svakim radnim danom u terminu od 07:30 do 16:00 sati

Centar za komunalne usluge u ul. Envera Šehovića br. 14, Novo Sarajevo, je otvoren i subotom u terminu od 08:00 do 14:00 sati
Centar za komunalne usluge u ul.Jošanička br.80, Vogošća,  je otvoren utorkom u terminu od 08:00 do 16:00 sati i četvrtkom u terminu od 08:00 do 18:00 sati (za korisnike prirodnog gasa)
Centar za komunalne usluge u ul. Dobrinjske bolnice br.15, Dobrinja, je otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 07.30 do 16.00 sati
Odluka o ukidanju rada subotom u CZK -Muvekita