Osnivanje
Sarajevogasa

40 godina energetske tradicije

Sarajevogas je osnovan 8. maja 1975. godine u Sarajevu. Preduzeće je osnovano Odlukom Skupštine grada Sarajeva da kao pravni subjekt. Tokom izgradnje gradskog gasnog sistema, obavlja funkciju investitora i nosioca kreditnih obaveza, a nakon izgradnje preuzme redovnu djelatnost kupovine, prodaje, transporta i distribucije prirodnog gasa za individualne i kolektivne korisnike u Sarajevu, kao i održavanje i upravljanje gasnim sistemom grada Sarajeva (sada Kantona Sarajevo).

Prve kotlovnice u gradu Sarajevu su počele trošiti prirodni gas već nakon 1978. godine, ali zahvaljujući pouzdanosti izgrađenog gasnog sistema već 1980. godine snabdijevanje prirodnim gasom je prošireno i na ostale kategorije kupaca, tako je u 1980. godini bilo priključeno 8.759 kupaca s potrošnjom oko 5 miliona Sm3 prirodnog gasa.

Zahvaljujući ulaganjima u distributivnu mrežu i priključke i prodaja je sukcesivno rasla.  1990. godine Sarajevogas je snabdijevao gasom oko 400 velikih kupaca i cca 15.000 domaćinstava. Realizacijom pomenutog projekta poboljšan je ukupni kvalitet života stanovnika grada te je tako Sarajevo postao ekološki čisti grad.

Iz godine u godinu broj kupaca, a samim tim i potrebe za prirodnim gasom su rasle, tako da je u  1991. godini ostvarena potrošnja od cca 122 miliona Smprirodnog gasa. Obzirom na tadašnji razvoj privrede u području grada Sarajeva, prirodni gas se najvećim dijelom koristio kod velikih kupaca (za tehnološke procese i grijanje), zatim KJKP Toplane (grijanje), a manjim dijelom u domaćinstvima i maloj privredi (grijanje, kuhanje i proizvodnja sanitarne tople vode).

28.12. 1979. godine zvanično je zapaljena prva baklja prirodnog gasa