Očitanje potrošnje prirodnog gasa

Važne informacije o mjerenju i obračunu potrošnje prirodnog gasa

KJKP Sarajevogas d.o.o. kao distributer prirodnog gasa, u skladu sa Uredbom o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2016, član 11), ima obavezu jednom mjesečno očitati mjerne uređaje na mjestima preuzimanja i isporuke prirodnog gasa.

U skladu sa članom 13 navedene Uredbe kupac ima obavezu da omogući nesmetan pristup mjernom mjestu radi očitanja, održavanja i kontrole ispravnosti mjernih uređaja. Očitanje se vrši zbog obračuna potrošenog prirodnog gasa u određenom obračunskom periodu. Na distributivnom području Sarajevogasa utvrđeno je da obračunski period bude kalendarski mjesec.

Očitanje se vrši zadnja dva dana u mjesecu za koji se očitava potrošnja prirodnog gasa i prvi dan u narednom mjesecu.

Kupcu čije je mjerno mjesto nedostupno očitaču, ostavlja se obavijest da se stanje na mjerilu dostavi najkasnije četvrtog (4.-og) dana u narednom mjesecu.

Broj koji se vidi na brojčaniku mjerila prikazuje “stanje”, odnosno ukupnu količinu proteklog gasa od njegovog zadnjeg poništenja na nultu vrijednost. Očitanje obavlja lice ovlašteno od strane Sarajevogasa i dužno je na zahtjev kupca pokazati svoju službenu iskaznicu ili ovlaštenje.

Ako ovlašteno lice ne može pristupiti mjernom mjestu radi očitanja stanja mjernih uređaja, kupac je dužan dostaviti očitanje stanja mjernih uređaja u roku navedenom na ostavljenoj obavijesti ili dogovori termin za pristup mjernom uređaju. Sarajevogas može izvršiti obustavu isporuke prirodnog gasa nakon nemogućnosti očitanja.

Prilikom javljanja stanja na mjernom uređaju potrebni su sljedeći podaci:

  • naziv kupca (ime i prezime ili naziv firme) i adresa
  • stanje na mjernom uređaju ili šifra kupca ili broj mjernog uređaja (nalazi se ispod barcoda u desnom gornjem uglu)
  • stanje na mjernom uređaju ili fotografija mjernog uređaja na kojoj se jasno vidi brojčanik i broj mjernog uređaja (nalazi se ispod barcoda u desnom gornjem uglu)

Javljanje stanja na mjernom uređaju ili dogovor termina za pristup mjernom uređaju se može izvršiti:

  1. Koristeći kontakt formular direktno na našoj stranici
  2. Na e-mail adresu ocitanje@sarajevogas.ba
  3. Telefonom na brojeve 033/721-362 ili 033/568-188 ili 033/568-189
  4. Na viber broj 061/739-639
  5. Lično u Centrima za kupce Sarajevogasa

Očitanje se vrši tako da se sa brojčanika mjernog uređaja prepiše stanje, odnosno prepiše pet (5) cifara ispred crvenog kvadratića. Cifre u crvenom kvadratiću se ne prepisuju.

Fotografija mjernog uređaja

Prikaz brojčanika na mjernom uređaju