Distribucija prirodnog gasa

Sigurno snabdijevanje energijom

Sarajevogas opslužuje cca 65.000 aktivnih kupaca prirodnog gasa. Tarifne kategorije kupaca prirodnog gasa utvrđene od strane Nadzornog odbora Preduzeća, 07.10.2015. godine, broj: 010101-02- 2186/15 su: Domaćinstva, Mala privreda, Velika privreda, KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i Poseban kupac (“Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo) za kojeg Preduzeća samo transportuje gas.

Raspoloživi kapaciteti za distribuciju gasa koje održava i njima upravlja Sarajevogas su:

  • 3 glavne mjerno-regulacione stanice (Butila, Hum i Misoča)
  • 107 regulacionih stanica
  • 227 prijemno-regulacionih stanica
  • 737 mjerno-regulacionih linija
  • cca 103,7 km gasne mreže pritiska 8(14,5) bar
  • cca 107,3 km pritiska 3(4) bar
  • cca 1.127,9 km niskotlačne distributivne gasne mreže sa pripadajućim servisnim priključcima.