Politika kvaliteta i okolinska politika

Kvalitet i okoliš u harmoniji

U ostvarivanju Misije i Vizije rukovodstvo Sarajevogasa je opredjeljeno da:

  • neprekidno ispunjava zahtjeve primjenjive na proizvode i usluge preduzeća u vezi sa izgradnjom i održavanjem distributivne gasne mreže i priključaka,
  • snabdijevanjem i distribucijom prirodnog gasa, primjenjujući najbolje raspoložive tehnike, propise i standarde;
  • stalno povećava zadovoljstvo svojih kupaca obezbjeđivanjem proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima, važećim standardima i propisima;
  • obaveže i motivira sve svoje partnere da stalno poboljšavaju kvalitet i smanjuju negativne uticaje na okoliš;
  • motivira zaposlene i sistematičnim obučavanjem povećava kompetentnost i svjesnost o važnosti odnosa prema kupcu, kvalitetu i okolišu;
  • informiše kupce i građane o okolinskim prednostima upotrebe prirodnog gasa i opcijama za njegovu efikasnu upotrebu;
  • svoje poslovanje usklađuje sa relevantnim okolinskim zakonodavstvom, propisima i drugim zahtjevima koje preduzeće prihvati kao obavezu,
  • provodi zaštitu okoliša i prilagođavanje klimatskim promjenama, uključujući prevenciju zagađivanja, smanjenje emisija, upotrebe prirodnih resursa i energije i dobro upravljanje otpadom;
  • stalno poboljšava sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja radi poboljšanja performansi sistema i okolinskog učinka preduzeća.