Politika borbe protiv korupcije

Etika i transparentnost

KJKP ”Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo ne tolerira bilo kakav oblik podmićivanja, odnosno korupcije. Svim radnicima i svima onima koji postupaju u ime KJKP „Sarajevogas“ strogo je zabranjeno direktno ili indirektno nuđenje, davanje, zahtijevanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja.

Redovno i sistematski procjenjujemo eksterne i interne rizike od podmićivanja i provodimo adekvatne akcije koje imaju za cilj sprečavanje podmićivanja, uključujući one koje osiguravaju:da se u svimprocesima u Preduzeću provode finansijske i nefinansijske kontrole radi smanjenja rizika od podmićivanja, da se realizira obuka radnika u skladu sa njihovim aktivnostima i povezanim rizicima, da se zahtijeva da naši poslovni partneri posluju u skladu sa važećim zakonskim i drugim zahtjevima protiv podmićivanja i korupcije i da su sa ovom politikom upoznati svi radnici Preduzeća, poslovni partneri i druge zainteresirane strane.

Zahtijevamo poštovanje zakonskih i drugih zahtjeva protiv podmićivanja u sljedećim područjima rizika:

 • Mito
 • Iznuda
 • Zloupotrebajavnih sredstava
 • Pogodovanje u postupcima javne nabavke
 • Pristrasnost i nepotizam
 • Izbjegavanje radnih zaduženja
 • Neprimjereno finansiranje političkih aktivnosti
 • Sukob interesa
 • Traženje provizije
 • Nezakonito sponzoriranje i donacije
 • Neprikladni poklonii druge vrijednosti, putni troškovi i sl.
 • Nezakoniti dogovori ponuđačapri javnom nadmetanju.

Sarajevo, decembar 2019.godine