Potrebna dokumentacija za priključenje

Potrebna dokumentacija za priključenje na gasnu mrežu

  • Pravosnažno odobrenje za građenje objekta ( izdaje nadležna služba općine ili kantona)
  • Kopija katastra ( izdaje nadležna općinska služba za katastar)
  • Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja stana (objekta)
  • ZK izvod/uložak (izdaje zemljišnoknjižni ured)
  • Kupoprodajni ugovor (ovjeren kod notara)
  • Rješenje nadležne službe za stambena pitanja o pravu korištenja stana/objekta

Sva priložena dokumentacija mora biti original  ili ovjerena fotokopija (izuzev kopije katastra)  i ne smije biti starija od šest mjeseci.