Saglasnost na projekte i energetska saglasnost

U centrima za korisnike fizičko ili pravno lice podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti projektne dokumentacije koja obuhvata područje unutrašnje gasne instalacije (UGI). Kao rezultat pregleda projektne dokumentacije podnosilac zahtjeva dobiva ovjerenu projektnu dokumentaciju za koju se izdaje: Saglasnost na projektna rješenja dovoda i upotrebe prirodnog gasa i Energetska saglasnost.

Zahtjev se dostavlja na obrascu link ZR-OU-00-25-02.

Obavezni prilozi uz zahtjev za izdavanje saglasnosti na projekte i energetsku saglasnost su:

  • Projekat u tri primjerka
  • Informacija o mogućnosti priključenja (original i kopija) za objekte koji ne posjeduju RMS
  • Saglasnost na projekat nadležne ustanove za zaštitu od požara i eksplozije (za objekte P+3, poslovne objekte, nadzidane objekte, kotlovnice)
  • Saglasnost na projekat nadležne ustanove za zaštitu na radu (za kotlovnice)
  • Nalaz ovlaštenog dimnjačara o stanju dimovodnog kanala ( za slučaj projektovanog gasnog uređaja sa priključkom na dimnjak)