Profil
preduzeća

Više od četiri decenije iskustva

Preduzeće / Naziv

KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo
Kantonalno javno komunalno preduzeće “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo

Sjedište

Trg Fadile Odžaković Žute 4
71000 Sarajevo

Članovi Društva / Osnivači

Kanton Sarajevo

Djelatnost

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom i trgovina plinom distribucijskom mrežom. Osim toga, preduzeće se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem distributivnih gasnih mreža i priključaka.

Sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja

Društvo posjeduje međunarodni certifikat  Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i  Sistema okolinskog upravljanja (ISO 14001:2015) kojim se dokazuje stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva kupaca, kao i zaštita okoliša.

Uprava

Hase Tirić, direktor

Ermin Efović, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove

Adnan Đugum, izvršni direktor za tehničke poslove

Nadzorni odbor

Nihad Bajramović, predsjednik Nadzornog odbora

Almina Mašin-Suljagić, član Nadzornog odbora

Anes Mašić, član Nadzornog odbora

Skupština

Armin Halilović, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo

Odbor za reviziju

Nedim Čustović, predsjednik
Jasna Agić, član
Mevledin Bećirević, član

Direktor Odjela za internu reviziju

Munevera Dedić

Registarski sud

Općinski sud u Sarajevu, MBS-65-01-0319-12 (stari broj 1-811)
ID br. 4200158020002
ID PDV 200158020002
Poreski broj: 017000320
Šifra djelatnosti: 35.22

Kontakt

Telefon: +387 (33) 200 252
e-mail: podrskakorisnicima@sarajevogas.ba
web adresa: www.sarajevogas.ba

Transakcijski računi

1020500000008825 – Union Banka d.d. Sarajevo,
1011010000636938 – Privredne banke d.d. Sarajevo,
1410010000679747 – Bosna Bank International d.d. Sarajevo,
1610000037600024 – Raiffeisen bank d.d. Sarajevo,
1540012000165481 – Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo,
1340011110003474 – ASA BANKA d.d. Sarajevo,
3389002208754612 – UniCredit Bank d.d. Mostar,
Unicredit Bank (devize)
BIC: UNCRBA22XXX IBAN: BA39 3389104802191906
1320302023801738 – NLB Banka,
1861010310756497 – Ziraat Bank,
3060003188760704 – Addiko Bank d.d. Sarajevo.
1941419810900179 – Procredit banka