Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom.

U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

IMG_4643