Vaša
sigurnost

Savjeti i smjernice za sigurno korištenje prirodnog gasa

Cijenjeni korisnici prirodnog gasa,

kao i proteklih godina i ove godine KJKP Sarajevogas d.o.o. nakon završetka sezone grijanja želi da Vas podsjeti na osnovna pravila sigurnog korištenja prirodnog gasa. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim korištenjem i redovnom kontrolom gasne instalacije.

Osnovna pravila koja treba poštivati su:

  • Jednom godišnje sami provjerite Vašu gasnu instalaciju pomoću godišnje liste provjere koja je dostupna na našoj web stranici (provjera ugi);
  •  Omogućite nesmetan pristup gasnoj instalaciji stručnim uposlenicima Sarajevogasa;
  • Obavljajte redovan pregled i servisiranje gasnih aparata (povjerite ovlaštenom serviseru);
  • U slučaju kvara gasnog aparata ili oštećenja cijevne instalacije zatražite pomoć ovlaštenog servisera i/ili stručno osposobljenog Ugovornog izvođača;
  • Obavite redovnu kontrolu i čišćenje dimnjaka.
  • Spisak Ugovornih izvođača i ovlaštenih dimnjačara možete dobiti u našim Centrima za kupce, a dostupan je i na našoj web stranici.

Detaljnije informacije o postupcima provjere gasnih instalacija možete pronaći u brošurama koje su dostupne na našoj web stranici ili usmenim kontaktom sa uposlenicima u Centrima za kupce.

Vaš Sarajevogas d.o.o.

LINK: Upute korisnicima