Upute za priključenje objekta

Poštovani budući kupci prirodnog gasa!Čestitamo na vašem izboru energenta koji možete koristiti u više namjena. U slučaju eventualnih nejasnoća nakon čitanja narednih uputa pozivamo vas da posjetite jedan od naših Centara za kupce gdje ćete uz pomoć ljubaznih uposlenika dobiti dodatna pojašnjenja za priključenje objekta. Molimo da najprije kompletirate potrebnu dokumentaciju za priključenje objekta a u nastavku ćemo Vam u nekoliko koraka pokušati pojasniti proces priključenja objekta na gasni sistem koji se primjenjuje u KJKP Sarajevogas-u:

 • Nakon preuzimanja Informacije o mogućnosti priključenja investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije (UGI). Ovu uslugu pružaju i naplaćuju registrovana preduzeća za projektovanje.
 • Investitor vrši odabir ovlaštenog preduzeća koje će vršiti izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije (uslugu pružaju i naplaćuju ovlaštene firme koje imaju potpisan ugovor sa KJKP Sarajevogas). Nakon postignutog dogovora sa investitorom Izvođač radova vrši Prijavu, pristupa izvođenju radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije i po završetku izvođenja predaje Izjavu o završetku izvođenja sa zahtjevom za Prvo puštanje gasa – LINK : IZGRADNJA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

Osim Prijave i Izjave o završetku izvođenja radova ugovorni izvođač, uz zahtjev za pregled unutrašnjih gasnih instalacija (UGI-a) i prvo puštanje gasa, prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjeren projekat Unutrašnje gasne instlacije (UGI) na koji je izdata saglasnost Sarajevogasa (1 primjerak)
 • Energetska saglasnost od strane Sarajevogasa (1 primjerak – fotokopija)
 • BH certifikati ili pozitivan izvještaj labaratorije Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku (IGT-a) o usklađenosti sa standardom ugrađenih elemenata u gasnu instalaciju (zaporni ventil cijevi, fleksibilne veze, aparate, spojne elemente)
 • Saglasnost dimnjačara nakon ugradnje gasnog aparata (ukoliko se na instalaciju priključuju gasni aparati kod kojih se odlazni gasovi odvode u atmosferu putem dimnjaka) – original
 • Zapisnik o izvršenom ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti
 • Zapisnik o izvršenom čišćenju i propuhivanju gasne instalacije
 • Zapisnik o izvršenoj antikorozivnoj zaštiti (ako je potrebno)
 • Atest varioca
 • Zapisnik o izvršenom ispitivanju elektroinstalacije za priključenje plinskog bojleraZapisnik o ispitivanju PPZ za gasne instalacije u objektima u kojma se traži Zakonom o zaštiti od požara
 • Izjava izvođača da je UGI uradio u skladu sa tehničkim pravilom G 600 i da je instalacija spremna za pogon (priključenje)
 • Uputstvo za rukovanje UGI

Po završetku izvođenja radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u centrima za kupce (1 ili 6) vrši se obračun i fakturisanje troškova izgradnje priključka i montaže mjerno regulacionog uređaja kako bi se dobila cijena izgradnje konkretnog priključka. Uplata se može izvršiti odmah na blagajni u centru za kupce. Odmah po izvršenoj uplati troškova od strane investitora (ili ugovornog izvođača) priprema se zahtjev za otvaranje naloga za izgradnju priključka i montažu mjernog uređaja.

Nakon montaže mjernog uređaja dogovara se termin prvog puštanja gasa u instalacije korisnika gdje je obavezno prisustvo ugovornog izvođača, servisera gasnog aparata i dimnjačara (ukoliko se priključuje gasni aparat dimnjačne izvedbe). U vrijeme prvog puštanja gasa, ukoliko nema primjedbi na izvedene radove, ekipa KJKP Sarajevogas-a sa investitorom potpisuje Ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom i uručuje tehničku dokumentaciju.

NAPOMENA: Troškovi iskopa trase za priključenje objekta su obaveza investitora. Ukoliko trasa priključka dijelom prolazi kroz javnu površinu neophodno je Odobrenje za prokopavanje javne površine, a iskop tog dijela trase može izvršiti samo firma ovlaštena za te poslove. Ta usluga se također naplaćuje od investitora prije otvaranja naloga za izgradnju gasnog priključka. –  LINK : POSEBNI SLUČAJEVI