POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA GASNU MREŽU

  • PRAVOSNAŽNO ODOBRENJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA – izdaje nadležna služba općine ili kantona
  • KOPIJA KATASTRA – izdaje nadležna općinska služba za katastar
  • DOKAZ O VLASNIŠTVU ILI PRAVU KORIŠTENJA STANA (OBJEKTA)
    • ZK IZVOD (ULOŽAK) – izdaje zemljišnoknjižni ured
    • KUPOPRODAJNI UGOVOR – ovjeren kod notara
    • RJEŠENJE NADLEŽNE SLUŽBE ZA STAMBENA PITANJA O PRAVU KORIŠTENJA STANA (OBJEKTA)

Sva priložena dokumentacija mora biti original (izuzev kopije katastra) ili ovjerena fotokopija i ne može se prihvatiti ukoliko je starija od šest mjeseci.