“Podnosiocu zahtjeva može se izdati potvrda za nekog kupca/korisnika prirodnog gasa ukoliko uz zahtjev priloži ovjerenu punomoć osobe na čije ime se ispostavlja račun za utrošeni gas.”