“Ukoliko je proveden ostavinski postupak može se izvršiti promjena imena kupca/korisnika prirodnog gasa na ime većinskog vlasnika nekretnine ukoliko uz zahtjev priloži ovjerenu kopiju sudskog rješenja kojim dokazuje da je većinski vlasnik. Zahtjev se može podnijeti u bilo kojem centru za kupce Sarajevogasa. Nažalost, ne možemo udovoljiti zahtjevu na osnovu skenirane dokumentacije.”