“ Plaćanje računa iz inostranstva se vrši na devizni račun KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, otvoren u Unicredit bank D.D. na sljedeći broj IBAN: BA 393389104802191906.

Prilikom plaćanje je potrebno navesti :

–    referencu (broj računa),

–    ime kupca/korisnika (šifru) za kojeg se plaća.”