“Da bi se izvršila promjena imena kupca/korisnika, na koje se ispostavlja račun za utrošeni gas, potrebno je da vlasnik nekretnine posjeti jedan od naših centara za kupce i podnese zahtjev za promjenu imena.

Podnosilac zahtjeva treba dati na uvid zaposleniku Sarajevogasa kopiju notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora ili ZK izvod  (ne stariji od 6 mjeseci) i druge podatke koji su neophodni za pripremu Ugovora o snabdijevanju prirodnim gasom.

Napomena: Da bi se udovoljilo zahtjevu za promjenu imena kupca/korisnika prirodnog gasa eventualni dug prethodnog vlasnika na predmetnom potrošnom mjestu treba biti plaćen u cjelosti u vrijeme podnošenja zahtjeva.”