Posebni slučajevi

Ukoliko je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo saglasnost za plaćanje troškova priključenja na ime investitora LINK: Obrazac za subvencioniranje plaćanja troškova priključka na gasovodnu mrežu, uposlenik centra telefonom poziva kupca da dođe i izvrši uplatu troškova prokopa i uređenja javne površine (ako se projektovana trasa priključnog voda nalazi u javnoj površini a uplata nije ranije izvršena) i uplatu eventualne razlike u troškovima priključenja (ako troškovi priključenja prelaze iznos odobren od strane Ministarstva) kako bi se ispunili uslovi za pripremu zahtjeva za otvaranje radnog naloga za izgradnju priključka i montažu MRS-a.

Ukoliko je ugovorni izvođač po odobrenju Sarajevogasa izvršio nabavku i montažu mjernog uređaja, uz Izjavu o završetku izvođenja radova dostavlja zahtijevane podatke o mjerno regulacionom uređaju.

Pri obradi zahtjeva za izgradnju priključka objekta na distributivnu gasnu mrežu u slučaju kada se projektovana trasa za polaganje gasnog voda nalazi u javnoj površini, odnosno kada je neophodno odobrenje za prokop javne površine, predmjerom materijala i građevinskih radova u okviru Informacije o mogućnosti priključenja planira se rasjecanje asfalta (betona) ili prekopavanje dijelova javne površine u svrhu izgradnje gasnog priključka.

Nadležne službe KJKP Sarajevogas pripremaju podloge i druge neophodne zahtjeve do dobivanja odobrenja za prokop javne površine. Zahtjevi se podnose nadležnim organima u ime investitora u svrhu polaganja novih podzemnih instalacija. Osim toga, uposlenici Sarajevogasa izrađuju glavni projekat priključenja, pribavljaju zakonom propisane saglasnosti ovlaštenih preduzeća i institucija, pripremaju kartografske podloge i idejne skice koje treba da omoguće identifikaciju terena, što podrazumijeva mogućnost identifikacije vlasnika svake parcele kroz koju je planirana trasa priključnog gasnog voda. Preuzimanje urađenih saglasnosti, odobrenja i rješenja vrši kurir preduzeća ukoliko se ta dokumenta ne dostave poštom.

Za vrijeme prikupljanja propisanih saglasnosti do dobivanja odobrenja za prokop javne površine uposlenik centra telefonom poziva predstavnike preduzeća koja za Sarajevogas vrše iskop trase i uređenje zelene površine i daje im podatke o trasi priključnog voda za koju trebaju izraditi ponudu. Ponuda za izvođenje građevinskih radova će poslužiti za fakturisanje troškova građevinskih radova investitoru prije podnošenja Zahtjeva za izgradnju priključka. Odmah po preuzimanju Odobrenja za prokop javne površine uposlenik centra telefonom poziva investitora da dođe i izvrši uplatu troškova prokopa i uređenja javne površine (ako to nije ranije realizovano) i drugih prethodno opisanih troškova usluga kako bi se ispunili uslovi za pripremu zahtjeva za otvaranje radnog naloga za izgradnju priključka i/ili montažu mjernog uređaja