1. Prirodni gas više..
  2. Saglasnost na lokaciju objekta i saglasnost na trasu infrastrukture više..
  3. Pregled projekata i izdavanje energetske saglasnosti za domaćinstva i poslovne objekte više..