Upute korisnicima za provjeru unutrašnje gasne instalacije

Cijenjeni korisnici prirodnog gasa,

Ponovo želimo naglasiti, koliko je važno da su Vaše unutrašnje gasne instalacije ispravne, i koliko je važno da iste redovno kontrolišete.
Obzirom da ste Vi odgovorni za pravilno korištenje unutrašnjih gasnih instalacija, ukoliko niste otklonili utvrđene nedostatke po ranijim primjedbama, preuzeli ste vlastitu odgovornost. U skladu sa uputstvima iz brošura koje smo Vam ranije dostavljali, preporučujemo Vam da odvojite potrebno vrijeme i pažljivo vizuelno prekontrolišete stanje unutrašnje gasne instalacije.

Radi što jednostavnije kontrole pripremili smo Vam listu pitanja za provjeru ispravnosti gasnih instalacija, i za istu Vam nisu potrebna nikakva posebna tehnička znanja i vještine. Dovoljno je samo pažljivo posmatranje! Pitanja su jednostavna i na njih treba odgovoriti samo sa DA ili NE.

 • Da li imate projektnu dokumentaciju – projekat unutrašnje gasne instalacije, ovjeren od strane Sarajevogasa?
 • Da li imate zapisnike o izvršenom ispitivanju unutrašnje gasne instalacije na nepropusnost i čvrstoću, izdate od ovlaštenog preduzeća za izvođenje radova?
 • Da li su projektom predviđeni ventilacioni otvori za dovod zrakaza sagorjevanje na zidovima ili na vratima prostorije u kojoj se
  nalazi gasni aparat otvoreni i čisti?
 • Da li ste se savjetovali sa ovlaštenom osobom o mogućnosti dovoda dovoljnih količina zraka za sagorjevanje prilikom postavljanja novih ili zaptivanja postojećih prozora ili vrata?
 • Da li ste se savjetovali sa ovlaštenom osobom prilikom postavljanja nove kuhinjske nape ili novog ventilatora?
 • Da li je glavni ventil na kućnom priključku ili ventil ispred mjerača potrošnje gasa u funkciji i lako dostupan?
 • Da li ima korozije na gasnim cjevovodima (vodovima), posebno na mjestima prolaza kroz zidove i stropove kao i u vlažnim prostorijama koje se ne prozračuju?
 • Da li su svi gasni cjevovodi (vodovi) dobro pričvršćeni metalnim nosačima i da li je na njih nešto obješeno?
 • Da li su ugrađene certificirane savitijive cijevi do gasnih aparata?
 • Da li servisirate gasne aparate svake godine?
 • Da li redovno vršite kontrolu dimnjaka? /ukoliko su gasni aparati priključeni na dimnjak/
 • Da li je dimnjak u ispravnom stanju ?

Ukoliko ste nakon provjere evidentirali negativan odgovor na bilo koje postavljeno pitanje, Vaša obaveza je da ODMAH angažujete ovlašteno preduzeće za izvođenje radova na gasnoj instalaciji, ovlaštenog servisera za Vaše gasno trošilo, dimnjačara ili projektanta.

Želimo Vam posebno naglasiti da će ekipa Sarajevogasa ODMAH izvršiti obustavu isporuke prirodnog gasa – ISKLJUČENJE u instalacije kupca (korisnika) ako pri rutinskom pregledu unutrašnjih gasnih instalacija i priključenih trošila konstatuje da postoje određeni nedostaci koji mogu ugroziti vašu i sigurnost ostalih građana.