Osnovna djelatnost Preduzeća je distribucija prirodnog gasa, upravljanje, održavanje gasnog sistema.  Preduzeće obavlja i druge poslove i radne zadatke koji doprinose uspješnijem poslovanju, a posebno: pregled projektne dokumentacije i davanje saglasnosti na dokumentaciju sa stanovišta distributera gasa, kao i izdavanje ostalih saglasnosti po osnovu prenesenih javnih ovlaštenja, participacija i stručna podrška u razvoju i širenje gasne mreže koje finansiraju općine i Kanton, projektovanje i izgradnja gasnih mreža i priključaka i drugo.

  • Važno je napomenuti da je Sarajevogas kantonalno javno komunalno preduzeće, tj. pripada grupi javnih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo. Već po samom nazivu, ali i po suštini djelatnosti razlikuje se od ostalih vrsta organizacije rada, npr. od kantonalnih javnih preduzeća ili npr. javnih organa upravljanja. Naime, skupina komunalnih preduzeća, posebno prednjači kada je u pitanju osiguranje i doprinos dobrobiti društvene zajednice, obezbjeđenje osnovnih neophodnih uvjeta života, te dostojno urbane životne sredine, funkcionisanje bazične infrastrukture Kantona Sarajevo.
  • Posebnost Sarajevogasa, između ostalih, ogleda se i u činjenici da upravlja visoko rizičnim energentom, kao što je prirodni gas, sa jedne strane, a sa druge strane da rezultati obima plasmana, pored što utiču na ostvareni rezultat Preduzeća, značajno opredjeljuju prirodno ekološki ambijent cjelokupne životne sredine, sa dugoročnim posljedicama.
  • Zbog navedenog društvenog značaja, kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevogas d.o.o. nije u mogućnosti da, bez uvažavanja prilika i teške ekonomske situacije društvene zajednice, kojoj koristi i doprinosi, poslovanje temelji na postavkama tržišne ekonomije. Naime, prihodi koje Sarajevogas ostvaruje iz osnovne djelatnosti nisu dovoljni da pokriju troškove poslovanja proizašle iz upravljanja i održavanja visoko sofisticiranog, gradskog, gasnog sistema.