Preduzeće je osnovano 1975. godine, kao ekološki projekat sa jasno definisanim ciljem: obezbijediti da Sarajevo postane ekološki čistiji grad upotrebom prirodnog gasa kao energenta. Poznato je da je u to vrijeme (70 – te godine XX vijeka) Sarajevo bilo jedan od najzagađenijih gradova u Europi. S punim pravom se može reći da je Preduzeće, a to pokazuje sadašnjost kao i cijeli period od osnivanja Preduzeća, afirmisalo svrsishodnost korištenja prirodnog gasa, kako za zagrijavanje tako i za industrijsku potrošnju, jer je Sarajevo postalo ekološki čistiji grad. Nažalost, padom isporuke prirodnog gasa kvalitet zraka je srazmjerno pogoršan.