U ostvarivanju Misije i Vizije rukovodstvo Sarajevogasa je opredjeljeno da:

  • stalno povećava zadovoljstvo svojih kupaca obezbjeđivanjem proizvoda ugovorenog kvaliteta u skladu sa važećim standardima i propisima;
  • neprekidno ispunjava pozitivna očekivanja kupaca u pružanju usluga vezanih za priključenje na gasni sistem i korištenje gasa primjenjujući najbolje raspoložive tehnologije, propise i standarde;
  • obaveže i motivira sve svoje partnere da stalno poboljšavaju kvalitet i smanjuju negativne uticaje na okolinu;
  • motivira zaposlene i sistematičnim obučavanjem povećava kompetentnost i svjesnost o važnosti odnosa prema kupcu, kvalitetu i okolini;
  • svoje poslovanje usklađuje sa relevantnim okolinskim zakonodavstvom, propisima i drugim zahtjevima koje organizacija prihvati kao obavezu;
  • promoviše korištenje prirodnog gasa kao jednog od okolinski najprihvatljivijih energenata;
  • provodi prevenciju zagađivanja okoline, smanjuje upotrebu prirodnih resursa i dobro upravlja otpadom.

Periodičnim preispitivanjem aktuelnosti Politike kvaliteta i okolinske politike rukovodstvo će osigurati da se ispunjavaju zahtjevi i stalno poboljšava efektivnost integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i sistema okolinskog upravljanja, osiguravajući da ostane u saglasnosti sa standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Sarajevo, 25.03.2010. godine