Sarajevogas primjenjuje potvrđene sisteme upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 14001.

Certifikacijska organizacija CRO CERT (Centar za certifikaciju sustava upravljanja), provela je 27.04.2005. godine certifikacijski audit Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000 i Sistema okolinskog upravljanja u skladu sa ISO 14001:2004, te ocijenila da izgrađeni, dokumentirani i implementirani sistem upravljanja kvaliteta i sistem okolinskog upravljanja ispunjavaju zahtjeve ovih međunarodnih standarda.

U aprilu 2014. godine proveden je treći recertifikacijski audit na kome je potvrđeno da je sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008 a sistem okolinskog upravljanja sa međunarodnim standardom ISO 14001:2004.

Certifikati su dokumentovana potvrda da Sarajevogas ima i u praksi primjenjuje, kao sastavni dio poslovnog sistema, sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja orijentisan ka kupcima, primjenjen procesni pristup i upravljanje procesima te uvažavanje interesa vlasnika, uže i šire društvene zajednice, svojih partnera i zaposlenika.
Certifikacijska organizacija CRO-CERT, ovlaštena je za certificiranje u 25 područja djelatnosti među kojima je i snabdjevanje gasom. Članica je IQNet-a (Međunarodne certifikacijske mreže).

cert-crocert9001  cert-crocert14001  cert-IQNet9001  cert-IQNet14001