Podaci o kapacitetu za distribuciju prirodnog gasa koji podrazumijevaju: kompletnu gasnu mrežu u Kantonu Sarajevo, elemente gasnog sistema koji uključuje objekte, postrojenja i uređaje te gasne mreže prezentirani su u narednoj tabeli:

1

Slika 1: Osnovi podaci o distributivnom gasom sistemu

Kapacitet distributivnog plasmana je dovoljan za urednu isporuku gasa za postojeće kupce, kao i za buduće/potencijalne kupce.

2

Slika 2: Gasna mreža po opštinama u Kantonu Sarajevo