Visok stepen zagađenosti zraka, naročito u zimskom periodu 70-tih godina, koji je bio uzrokovan nepodesnim geografskim položajem grada, nepovoljnim klimatskim uslovima, velikim brojem kotlovnica na ugalj, velikim brojem individualnih ložišta i povećanim brojem respiratornih oboljenja kod ljudi, doveli su do ideje izrade EKOLOŠKOG PROJEKTA uvođenja prirodnog gasa kao okolinski najprihvatljivijeg energenta za Kanton Sarajevo. Dim iz ložišta, zasićen sumpornim oksidima, u kombinaciji sa maglom, stvarao je smog koji je naročito iritirao respiratorne organe djece i starijih osoba i smrtno narušavao zdravlje čitavog stanovništva. Sarajevo je postalo poznato po zimskom smogu, sličnom londonskom.

Osvjedočili smo se u prethodnim decenijama da je projekat gasifikacije grada Sarajeva u cijelosti ispunio očekivanja vezano za smanjenja aerozagađenja u našem gradu. Događaji i okolnosti su se posljednjih  godina  značajno izmijenili, a rezultat je alarmantna zagađenost zraka koja ugrožava zdravlje i živote građana grada Sarajeva. Izvještaji sarajevskih bolnica pokazuju da u vrijeme najvećih koncentracija zagađivača dolazi do velikih oboljenja respiratornih organa sa plućnim komplikacijama, hroničnim i akutnim bronhitisom, upalom pluća, astmom i dr. Zato….

KORISTIMO PRIRODNI GAS  ‘Za čisto nebo iznad Sarajeva’!

Sarajevo1970   slika 1.