Maloprodajne cijene energenata na dan 21.11.2022.

Maloprodajne cijene energenata na dan 21.11.2022. godine predstavljene su u dijagramu :